Груповите занимания за деца на възраст 5+, през уикенда ще започват с нов час от 01.03.2022г.

СЪБОТА И НЕДЕЛЯ

16:30 – 17:30